Bestyrelse

Bestyrelsen består af 3-5 personer. En formand, en næstformand og en kasserer og yderligere 1-2 medlemmer. Herudover 1-2 suppleanter i bestyrelsen.

Alle medlemmer vælges for en to-årig periode. Valgperioderne er fordelt således, at kun halvdelen af bestyrelsen er på valg hvert år. Det sker for at sikre en flydende kontinuitet i bestyrelsens arbejde.

Bestyrelsens arbejdsopgaver

Bestyrelsen sørger i dagligdagen for ejendommens drift, vedligeholdelse og økonomi.

Bestyrelsen indhenter tilbud på reparations- og vedligeholdelsesarbejder og igangsætter disse.

Bestyrelsen fører tilsyn med, at ejendommens husorden bliver overholdt samt yder support til de enkelte beboere, hvis de har spørgsmål eller problemer med deres bolig.

Bestyrelsen planlægger og indkalder til arbejdsweekender to gange årligt.

Vil du vide mere om bestyrelsens medlemmer, kan du se under menupunktet ”Administration/kontaktliste” samt på opslag i alle opgange.