Generalforsamling

Der afholdes en årlig generalforsamling i ejerforeningen. Den finder sted i maj måned.

 

Senest 14 dage forinden mødet modtager de enkelte ejere en indkaldelse samt en dagsorden til generalforsamlingen.

Såfremt man har forslag og ønsker til behandling på generalforsamlingen, skal bestyrelsen orienteres skriftligt senest 28. februar. Eventuel dokumentation skal være bilagt forslaget.

 

På generalforsamlingen bliver både formand og bestyrelse for ejerforeningen valgt ud fra vedtægterne.

Generalforsamlingen tager stilling til alle større anlægs- og vedligeholdelsesarbejder på ejendommen, herunder bevilling af midler fra grundfonden.

Generalforsamlingen fastsætter størrelsen på fællesudgifter m.v.

 

På generalforsamlingen bliver ejendommens regnskab gennemgået med revisoren, hvorefter de fremmødte deltagere godkender eller forkaster dette.

Såfremt man er forhindret i selv at deltage, kan en stedfortræder møde med behørig fuldmagt.

Stemmeberettigede er ejere og ægtefæller/samlevere. Hver lejlighed har en stemme.