Vicevært

Bestyrelsen har ansat en vicevært til at føre det daglige tilsyn med ejendommen.
 
Viceværten er kun deltidsbeskæftiget ved ejendommen, hvorfor telefontid fra kl. 16.30 – 18.00 bedes respekteret (se opslag i opgangen).
 
Viceværtens opgaver omfatter bla. tilsyn med varmecentral, ren- og vedligeholdelse af ejendommens udenomsareal, affaldshåndtering, rekvirering af håndværkere i fornødent omfang, udskiftning af lyspærer, røgalarmer samt navneskilte på dørtelefoner og postkasser.
 
Viceværten står tillige til rådighed for foreningen og ejendommens beboere i tilfælde af nødsituationer, såsom brand eller anden bygningsbeskadigelse, svigtende forsyninger af el, gas, varme samt rørbrud o.lign.
 
Arbejdsopgaver, som ligger indenfor den enkelte ejers eget ansvar, er viceværten uvedkommende. Eksempler kunne være fastsiddende termostater, luft i radiatorer, tilstoppede vandrør (vandrette) og afløb, utætte vandhaner m.m.
 
Viceværten står ikke for trappevask samt snerydning på ejendommen. Disse opgaver varetages af andre under selvstændige kontrakter.

 

vicevært animation