Tørrerum – kælder/loft

På ejendommen forefindes tørrekælder under hver opgang. Adgang sker fra fortrappe/kælder i nr. 17, 19 og 21 og fra bagtrappe/kælder i nr. 15. Nøgler til hovedindgang passer til relevante tørrerum.

Der er ligeledes tørrerum på loftet i nr. 19.

Bestyrelsen henstiller til, at man undlader at tørre tøj i lejlighederne, men benytter tørrerummene. Dette er for at mindske risikoen for skimmelsvamp. Se i øvrigt særligt menupunkt om skimmelsvamp.

Tøj bør fjernes, når det er tørt. Typisk efter et par dage. Dette for at sikre, at alle kan få plads til deres vasketøj.

 

Tørrekælder 1Tørreloft