Vand

 

Har du problemer med vandet?

Har du problemer med manglende vand i hanerne, kan du prøve at skrue filteret af vandhanerne og tjekke, om det bør renses.

Undersøg, om der er mangel på vand både i køkken samt i badeværelse. Hvis det ikke er tilfældet, så spørg eventuelt dine over- og underboere, om de har samme problem.

Kontakt viceværten, hvis du/I ikke selv kan løse problemet eller det skønnes at være en ekstern årsag. Respekter venligst viceværtens telefontid fra kl. 16.30 – 18.00, hvis problemet ikke er uopsætteligt.

Bemærk, at reparation og vedligeholdelse af al vandret rørføring samt blandingsbatterier og toilet hører under den enkelte ejers eget ansvar.

Lodrette rør hører under ejerforeningens ansvar.