Affaldshåndtering

Der er opsat dagrenovationsbeholdere ved nr. 15 og 21. Disse benyttes til almindeligt dagligt affald, bortset fra:

 

Batterier

Der er opsat særskilte standere ved nr. 15 og 21 til alm. batterier.

 

Bioaffald

Der er opstillet særskilte container til bioaffald. Bioaffald skal i særlige bio affaldsposer. Alle lejligheder har fået udleveret en lille kurv til bioaffald ved start af opsamling af bioaffald i oktober 2017. Alle lejligheder fik ved start udleveret en stor håndfuld bioposer. Løber du tør for bioposer kan du bestille nye via www.kk.dk/bioposer
I
 bunden af hver opgang er der desuden mulighed for at hente bioposer.

 

Elektronikaffald

Der er opsat en beholder til mindre elektronikaffald ved begge affaldssteder. Større elektronikaffald som vaskemaskiner, komfurer o.lign. kan afhentes efter nærmere aftale med viceværten. Alternativt kan man selv køre på genbrugsstation med sine større ting.

 

Glas og flasker

Der er opstillet særskilt container ved nr. 21 til glas og flasker m.m. Husk at skylle glas inden de smides ud.

 

Hård plastaffald

Der er opstillet særskilt container til hård plastaffald (tomme bøtter fra hårshampoo, ketchup o.lign.)

 

Maling, autobatterier o.lign.

Der er opstillet et metalskab til miljøfarligt affald ved nr. 21. Hvis du har affald, du skal af med i dette skab, så skal du kontakte viceværten. Skabet er aflåst af sikkerhedshensyn.

 

Metalaffald

Der er opstillet særskilt container til metalaffald (f.eks. dåser o.lign.)

 

Pap

Der er opstillet særskilte containere til pap. Du skal tømme papkasser for flamingo, plastik m.m. og trykke dem flade, inden de smides ud. Så er der plads til lidt mere. Undgå pizza-bakker, da der som regel sidder madrester på disse.

 

Storskrald

Ejerforeningen foranlediger afhentning af storskrald 3-4 gange om året efter behov.  Skriv til viceværten hvis du har storskrald til afhentning. Når det er passende, vil der blive aftalt afhentning af storskrald.
Indtil da må den enkelte beboer selv opbevare sit storskrald på betryggende måde. Det er altså IKKE tilladt at stille storskrald på andre tidspunkter end når ejerforeningen arrangere fælles afhentning. Hvis der bliver henstillet storskrald uden der er aftalt afhentning, vil det blive fjernet for ejers regning. På samme måde påhviler det den enkelte, at fylde sit eget storskrald i containeren. Skal du af med storskrald her og nu, må du selv aflevere dette på nærmeste containerplads. 

Affaldplads ved 21