Arbejdsweekender

Der afholdes to arbejdsweekender om året.

Formålet er, at ejerne kan give et nap med til at vedligeholde bygningen og omgivelserne – og derved spare penge til vedligeholdelsesudgifter!

Arbejdsweekenderne giver også mulighed for socialt samvær med de andre beboere.

Bestyrelsen planlægger arbejdsopgaverne til weekenderne og sørger for i videst muligt omfang for at hjemkøbe materialer hertil.

Opgaverne spænder vidt men omfatter som regel:

  • maling af døre, vinduer og stakitter
  • rengøring af cykelkældre, tørrerum og kælder-/loftgange
  • oprydning
  • havearbejde

Hertil kommer udvalgte projekter (f.eks. opsætning af hegn, lægning af fliser, etablering af skur o.lign.).

Vi arbejder fra 10-16

Vi mødes kl. 9.30-10.00 i baghaven over en kop kaffe/the. Opgaverne bliver uddelt, og alle går i gang med arbejdet. Ved 12-13 tiden spiser vi fælles frokost (i haven, hvis det ikke regner), og derefter knokler vi videre til kl. 16, hvor der er fyraften.

Det er vedtaget, at alle lejligheder skal deltage med to arbejdsdage pr. weekend (enten to personer den ene dag eller en person begge dage).Det er vedtaget, at der betales et fraværsbeløb pr. manglende fremmødedag. Beløbet udgør 300 kr pr. dag og altså max. 600 kr. pr. lejlighed pr. arbejdsweekend.