Opgange og dørtelefoner

Det er beboernes pligt at medvirke til at holde opgangene rene og ryddelige. Der er ansat personale til rengøring af trapperne én gang ugentligt.

Du må ikke stille dine sko, støvler og affald på trappen. Hensættelse af cykler, barne- og klapvogne er heller ikke tilladt.

Rygning er forbudt på trappearealet – både for- og bagtrapper.

I opgangene er der opsat opslagstavler, som bruges til nødvendig information til beboerne.

Der er opsat dørtelefonanlæg i alle opgange. Adgang til opgangen sker enten ved indtryk fra lejlighederne eller med nøgle. Der henstilles til, at beboerne ikke giver adgang til nogen – for dem – ukendte personer.

Problemer med dørtelefonen eller udskiftning af navn meldes til viceværten.