Postkasser

I henhold til gældende lovgivning er der opsat postkasser udenfor ejendommens fire opgange.

For at bevare et nogenlunde pænt indtryk af ejendommen, må beboerne ikke sætte hjemmelavede skilte på postkasserne.

Derfor skal eventuelle ’nej tak’ mærkater opsættes i nederste højre hjørne af postkassen i lighed med de øvrige påsatte mærkater.

Navne på postkasser må alene sættes på af viceværten. Ved ejerskifte sker dette uden vederlag, men der betales et gebyr, når der er tale om navneskift ifm. udlejning eller navneændringer i øvrigt.

Henvendelse til viceværten må meget gerne ske via sms eller e-mail, så vi sikrer korrekt stavemåde på navne. Gebyr opkræves sammen med fællesudgifterne.

Tager du på ferie, så få nogle andre til at tømme din postkasse. Den bliver hurtigt fyldt op, så post og aviser hænger ud af den.