Renovering

Det er dig som ejer, der er ansvarlig for at forholdene i din lejlighed er lovlige, og at love og regler er overholdt. Ved renovering, det vil sige, hvor du istandsætter, modernisere eller helt ændre i din lejlighed og indbygning, kan det være yderst vigtigt at du sætter dig ind i love og regler og hermed sikre dig at det det udføres er lavet korrekt.

Tidspunkter hvor det er af meget stor betydning er ved renovering af badeværelse og køkken, hvor der er tale om vådrum, og hvor der er regler for at sikre og forebygge vandskader. Badeværelser er der specielt tale om at sikre der er vådrumsmembran, samt at denne ikke bliver beskadiget, så der kan være risiko for vandskader.

 

Stk. 1.

 

En ejer er berettiget til at foretage renovering inde i boligen. Renoveringen skal anmeldes skriftligt overfor bestyrelsen, senest 4 uger inden den bringes til udførelse. Bestyrelsen kan gøre indsigelse efter stk. 3, hvilket skal ske 3 uger efter anmeldelsen. Iværksættelse af renoveringen skal udskydes, indtil der er opnået enighed med bestyrelsen, eller det er fastslået at indsigelsen var uberettiget.

 

Ved renovering kan det forekomme, at der skal udskiftes lodrette rør i forbindelse med der alligevel skal iværksættes istandsættelse. Dette vil blive vurderet ud fra den skriftlige henvendelse til bestyrelsen. Forekommer dette, vil det være ejerforeningen der foretager denne udskiftning og alt koordinationsarbejde med adgang til lejligheder m.m. Det hele vil foregå i samarbejde med ejeren, så det hele koordineres på bedst mulige måde.

 

Stk. 2.

 

Alle renoveringer skal udføres håndværksmæssigt forsvarligt og i overensstemmelse med kravene i byggelovgivningen, lokalplaner og andre offentlige forskrifter.

 

Stk.3.

 

Bestyrelsen er ikke ansvarlig for anmeldte eller godkendt renoverings forsvarlighed og lovlighed. I tilfælde hvor byggetilladelse kræves efter byggelovgivningen eller tilladelse efter andre offentlige forskrifter, skal tilladelsen desuden forevises for bestyrelsen inden arbejdet iværksættes. Efterfølgende skal ibrugtagningsattest forevises.

 

For at tjekke om din renovering kræver byggetilladelse, kan du gå ind på Københavns hjemmeside:

 

https://www.kk.dk/artikel/tjek-om-dit-byggeri-kraever-byggetilladelse

 

Stk. 4.

 

Indbefatter din renovering ændringer i vægge eller andre måske bærende konstruktioner, skal der indhentes uvildig vurdering fra rådgiver med rådgiver ansvarsforsikring om konstruktionen er bærende eller ej.

 

Stk. 5.

 

Retningslinjer fra bestyrelsen ved renovering i forhold til når renoveringen skal foretages.

 

  • Ejer skal sætte opslag op i opgangen, så øvrige beboer, bliver orienteret omkring renoveringen. Informer om starttidspunkt og gerne cirka varighed eller sluttidspunkt.

  • Ejer skal sørger for at der ikke ligger byggematerialer i vejen for adgang til beboernes lejligheder, eller øvrige adgangsarealer.

  • Ejer skal selv sørger for ekstra rengøring af trappen.

  • Ejer skal sørger for at overholde ejerforeningens husorden, med hensyn til støj.

  • Ejer skal selv orientere naboer, over eller underbo, hvis renovering indbefatter adgang til deres lejlighed, samt hvis der kræves at der skal udføre arbejde i deres lejligheder. Dette kan forekomme ved f.ek.s rørføringer og afløbsrør.

  • Ejer skal selv aftale om mulighed for adgang til de berørte lejligheder og aftale angående udlevering af nøgler.