ROTTER

Rotter er skadedyr og kan lave stor skade, samt være smittebære af alvorlige sygdomme. Vi har pligt som borger at anmelde rotter til kommunen, både hvis vi har set en eller har mistanke om rotter.

Denne pligRelated imaget har vi som borger, grundejer og lejer. Du kan få en bøde for ikke at anmelde rotter eller for selv at ligge gift ud.

Bekæmpelse af rotter er gratis, da dette betales gennem ejendomnsskatten.

 

Hvad skal du gøre

Ser du en rotter indendørs eller udendørs eller bare mistanke om rotter skal du handle med det samme. Kontakt hurtigst muligt viceværten eller formanden. Er disse ikke til at træffe kan du prøve et af de andre bestyrelsesmedlemmer. Det vigtigste er der bliver handlet hurtigt i sagen. Se kontaktoplysninger på hjemmesiden.

I yderste tilfælde, hvis der opstår en akut situation med rotter findes et akut nummer, du kan ringe til:

På hverdage i tidsrummene 09.00-12.00 samt 13.00-15.00  (fredag dog 10.00 -12.00 samt 13.00-15.00) kan du ringe til enhedens servicetelefon på 33 66 58 17.

Fra kl. 15.00 - kl. 22.00 kan du ringe til akutvagten på 33 66 25 85. Det samme gælder i weekender og på helligdage i tidsrummet 08.00 - 22.00.

Dette er kun i yderste tilfælde, da det er bedst at enten vicevært eller formanden tager kontakt. Disse har både overblik over ejendommen samt har nøgler og adgang til alle rum. 

 

Bekæmpelse af rotter:

Kommunen skriver:

Når vi har fået din anmeldelse, kontakter vi dig for at lave en aftale om, hvornår vi kommer. Kan du ikke selv være til stede, er det vigtigt, at du sørger for, at vi kan få adgang til det sted, hvor rotten er set. Vi har nytte af at se stedet, som du har fundet det, så undgå helst at røre ved eller fjerne rottens spor eller efterladenskaber, inden vi kommer.

Udendørs bekæmper vi med bekæmpelsesmidler, som er lukket inde i foderstationer, som kun rotter og mus har adgang til. Skulle der ske forgiftninger hos fx hunde og katte, kan dyrlægen give en modgift, som ofte er ganske normal K1-vitamin.

Indendørs bekæmpes rotter altid kun med fælder eller ruser.

 

Forsikring og skadedyr:

Hvis du vil være sikker på at få dækket skader forårsaget af f.eks. rotter, skal du købe en tillægsforsikring, som dækker skader efter gnavere, som rotter, mus og mår. Det er dog ikke alle forsikringsselskaber, der giver mulighed for at købe en tillægsforsikring.

Skadedyrenes ødelæggelse dækkes til gengæld af din husforsikring, hvis skadedyrenes indtog er en følge af en skade, som der er dækning for – en såkaldt dækningsberettiget skade. Det kan fx være en rørskade i kloakken, som gør, at der kommer rotter ind i boligen. Det gælder også, selvom det faktisk er rotterne, der er årsagen til skaden.

Skal den almindelige forsikringen dække, kræver det altså, at det er en skade, som giver dyrene adgang til huset eller lejligheden. Det er ikke alle dyr, som kommer ind i huset pga. en skade, så hvis mus eller husmår kommer ind gennem sprækker, huller eller en dør, som står åben for at lufte ud, dækker den almindelige forsikring altså ikke.

Det er blevet mere og mere udbredt, at du kan tegne tillægsforsikringer, der dækker de skader, som ikke er indeholdt i den almindelige husforsikring. Mange af forsikringsselskaberne giver mulighed for tilkøb af en forsikring, der dækker skader fra gnavere. 

Vær opmærksom på din egen indboforsikring samt om denne dækker disse skader. Samt vær opmærksom på at du også har et kælder eller loftrum. Det du har i dit kælderrum, loftrum eelr udlejningsrum er dit eget ansvar og din egen forsikring der skal dække evt. skader her. Kælder og loftrum er mere udsatte for indtrængning af skadedyr, så undersøg muligheden for om forsikringen dækker dit indbo disse steder, hvis der sker skade efter rotter. En rotte kan ikke kun lave skade, men kan også slæbe mad med ind samt efterlader afføring. Både ådsler og ekskrementer kan give store lugtgener. Lugt og snavs kan sidde godt fast, og det kan være du er nødt til at have professionel rengøring til at få det væk. Dette er dog ikke  noget forsikringen dækker uanset selskab eller dækningstype. 

Rengøring efter rotter kan læses i denne pjece udsendt af Miljøministeriet Naturstyrelsen :    

http://mst.dk/media/118283/rotte_smitterisiko_a4.pdf                                                      

 

Vil du læse mere om rotter, bekæmpelse samt kontakt informationer kan du læse på nedenstående link:

Københavns kommune:

https://www.kk.dk/rotter

Miljøstyrelse:

http://mst.dk/natur-vand/vand-i-hverdagen/rottebekaempelse/