Vaske- og opvaskemaskiner m.m.

 

Vaske- og opvaskemaskiner

Det er tilladt at installere vaske- og opvaskemaskiner i lejlighederne. Maskinerne skal installeres med automatisk vandstop på tilførslen af vand til maskinen.

Maskinerne skal forsynes med drypbakker, således at eventuelle utætheder kan spores, inden vandet forårsager skade på gulv samt hos evt. underbo.

Lad aldrig dine maskiner køre, når du ikke er hjemme.

Husk at vaske- og opvaskemaskiner i henhold til husordenen ikke må køre efter kl. 22.

 

Tørretumblere

Såfremt man installerer tørretumbler i lejligheden, bør dette være af kondenstørringstypen.

Tørretumblere, der ikke omdanner dampen til kondens, afgiver selvsagt megen fugt, hvilket kan være skadeligt for lejligheden, medmindre tumbleren kobles til en aftrækskanal.

Husk at tørretumblere i henhold til husordenen ikke må køre efter kl. 22.