Forsyning 

El-forsyning

Ørsted (tidl. DONG Energy) står for den generelle el-forsyningen til ejendommen. Beboer/ejer kan dog frit vælge el-selskab og står selv for tilmelding/afmelding samt betaling.

 

Gas

HOFOR (tidl. Københavns Energi) står for gasforsyningen til ejendommen. Beboer/ejer står selv for tilmelding/ afmelding samt betaling til HOFOR.

 

Varme

Ejendommen er forsynet med fjernvarme, som leveres af Hofor.

Der er indgået aftale med firmaet Brunata om opsætning og aflæsning af varmemålere, ligesom Brunata fører kontrolmanual for ejendommen.

Varmeafgift opkræves og afregnes over fællesudgifterne.

Vi har vor egen varmecentral i kælderen, hvorfra indstillinger til ejendommens vand- og varmeanlæg styres

 

Vand

Ejendommens vand leveres af HOFOR (tidl. Københavns Energi.) Vandafgift opkræves og afregnes over fællesudgifterne.

Ejendommen har indgået aftale med firmaet Krüger Aquacare A/S om løbende kontrol af varmtvandsbeholder samt regelmæssig rengøring.

 

Tv- og internet 

På ejendommen er der ført kabler til både YouSee og Fibia/SEAS NVE (tidl. Dansk Bredbånd). Man vil derfor kunne vælge TV-pakker fra disse 2 selskaber.

TV-pakker, internet o.lign. er ejers/beboers eget valg og udgift og således ikke del af fællesudgifterne.