Forsikring

Der er for ejendommen tegnet en bygningsforsikring som dækker brand-, storm- vandskader mv.

Hvis du som beboer får en vandskade skal du henvende dig til vicevært, bestyrelsen eller administrator så hurtigt som muligt. De vil så sørge for anmeldelse af skade til forsikringsselskabet.

Såfremt skaden er dækningsberettiget og den er opstået i dine egne installationer, dvs. i den vandrette del eller fra dine hårde hvidevarer/-installationer skal du selv betale selvrisikoen.

Selvrisikoen udgør pr.01-10-2020 5000kr