Fællesudgifter

Fællesudgifter, der opkræves hos ejerne, dækker følgende udgifter:

Grundbeløb:

  • Driftsudgifter på ejendommen
  • Mindre udgifter til nye tiltag/fornyelse
  • Varmebidrag til fælles arealer (f.eks. tørrerum)
  • El-udgifter til fælles arealer (opgange, tørrerum og lign.)
  • Vandafgift
  • Honorarer til administrator, revisor, Brunata m.fl.
  • Aflønning af vicevært, snerydder, rengøringsassistance på trapper samt vinduespudsning i opgange
  • Relevante forsikringer

Varme a conto

Bidrag til grundfond

Eventuel leje af lofts- og kælderrum eller mc-skur